Nellie Timmers den Dekker

Natuurgeneeskundige

Nellie Timmers den Dekker

Malvatherapie

Malvatherapie is een complementaire therapie, waarmee ik werk. Het is bedoeld als een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Malvatherapie heeft een veelheid aan behandelmethodes. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van de inhoud van de behandelingen:

 1. De lichaamsgerichte en energetische massage zorgt voor pure ontspanning. De massage herstelt de doorbloeding en verhoogt het energieniveau.

 2. De meridiaanbehandelingen werken direct op het zenuwstelsel en de ademhaling.
  Ze reguleren de spanning in het lichaam, de organen en de hormoonhuishouding.

 3. Chakrabehandeling. Chakra betekent wiel. Het zijn de energieradertjes in het lichaam die voor de overbrenging van de energie zorgen. Bij onbalans of stagnatie moet een teveel aan energie afgevoerd worden. Bij een tekort moet nieuwe energie toegevoegd worden om de chakra’s weer in balans te brengen. De behandeling is erop gericht…..de mens totaal -lichaam, geest en ziel- dieper in contact met zichzelf te brengen.

 4. Aurabehandeling. De aura is… en bestaat uit 7 lagen die wij voertuigen noemen.
  1 fysiek lichaam.
  2 Astraal lichaam.
  3 Mentaal lichaam.
  4 Accro voertuig.
  5 Reïncarnatie voertuig.
  6 Acceptatievoertuig.
  7 Coördinatie voertuig.

 5. Werken met de controlemeridiaan:
  Door deze meridiaan wordt het contact tussen ziel en lichaam in stand gehouden.
  Door deze meridiaan aan te zetten worden alle cellen, spieren, weefsels en organen van energie voorzien. Hierdoor ontstaat altijd stabiliteit.
  Het beïnvloedt alle processen.
  De creativiteit wordt weer op gang gebracht.
  De ziel wordt aangeraakt op bewustzijns niveau.
  De intelligentie stijgt.

 6. Werken met de rugmeridiaan:
  De rugmeridiaan zorgt voor een goede doorstroming bij alle rugklachten, hernia, problemen met bukken en evenwicht. Helpt bij het reguleren van trauma’s

 7. Meridiaanbehandeling die het zenuwstelsel beïnvloedt:
  Onbewust zenuwstelsel “aanzetten” bij verlammingen in het lichaam, of in het denken. Behandeling van blokkades van zenuwimpulsen in dit energiecentrum. Als het waarschuwingssysteem is weggevallen, bijvoorbeeld geen gevaarsprikkels meer worden overgedragen van hitte, koude e.d. Ontstaan na ongeluk, fysieke klap, trauma uit de kindertijd. Emotioneel onverwerkt karma.
  Bij minder gevoelig worden van het onderlichaam of de benen.
  Mensen die niet weten wat ze willen.

 8. Acceptatiemassage:
  Het niet accepteren is je eigen energie opeten en het stopt je leven.
  Het ontrekt energie aan het eigen lichaam. Deze behandeling heeft het doel het acceptatievoertuig positief te beïnvloeden. (Kosmische uitstraling), waardoor moeilijke situaties beter begrepen kunnen worden en ook kunnen worden losgelaten. Ervaringen beleven en er mee werken is geestelijk groeien.
  In zelfbewustzijn ligt de meeste kracht. “Het Bewuste ZIJN” * Begrepen karma.
  * Niet alles wat je ziet is waar.
  * Niet alles is waar wat je ziet.
  Bij kinderen is deze behandeling heel functioneel. Bijvoorbeeld bij een scheiding, schoolproblemen, verhuizing, verlies van een huisdier.
  Door de behandeling gaat alles er ruimer uitzien, en is er een mogelijkheid anders met de situatie om te gaan. Ook geeft het een betere verwerking van verdriet.

 9. Werken met de ANKH:
  De ANKH is een Kosmisch instrument. De levensstaf van de Farao’s.
  Met de ANKH spanning doorbreken is een hele diepgaande Kosmische behandeling. Het bewustzijn wordt ontwikkeld door Kosmische energie in te stralen. Maar ook worden bewuste en onbewuste emoties en spanningen met de ANKH via de Solaris Plexus uit het lichaam gehaald.
  Als iemand bij geboorterecht geestelijke gaven mee heeft gekregen, gaat hij deze na de behandeling ontwikkelen.
  Ook de creativiteit wordt gestimuleerd. Geeft nieuwe ideeën.
  Vrij worden, jezelf zijn. “IK BEN“